Praktiskā ieviešana

Ekosistēmu pakalpojumu (EP) novērtējumi var būt efektīvs instruments, lai atbalstītu lēmumus, kas attiecas uz zemes izmantošanas plānošanu, jo tie var izcelt priekšrocības un kompromisus starp dažādām zemes izmantošanas iespējām, ideālā gadījumā integrējot biofizikālās un sociālekonomiskās metodes. Projekta ietvaros ir izstrādāts konceptuāls astoņu soļu ietvars ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai plānošanas procesā.