Rīkkopa ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā

Rīkkopā ietvertas projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” izstrādātās REKOMENDĀCIJAS EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU PIEEJAS INTEGRĒŠANAI TERITORIJU PLĀNOŠANĀ, kas sniedz iespēju veikt arī praktisku ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu – nodrošinājuma un ekonomisko novērtēšanu, ekosistēmu pakalpojumu vērtību izmaiņu novērtēšanu dažādiem teritoriju attīstības scenārijiem.

Video Pamacība

Noskaties video kā lietot Rīkkopu un ko tā iever.

Teorija

Iepazīsties ar ekosistēmu pakalpojumu pieejas mērķi un vēsturisko attīstību, sasaisti ar tiesisko regulējumu un telpiskās plānošanas procesu, lietotajiem jēdzieniem. Padziļinātai izziņai te vari iegūt izvērstu Rekomendāciju redakciju lejupielādei.

Piemēri un prakses

Uzzini par Latvijas un citu valstu pieredzi, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju teritoriju plānošanā.


PAR EKOSISTĒMU PAKALPOJUMIEM

Ekosistēmu pakalpojumi ir viss, ko daba spēj saražot un cilvēki lieto, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu un labklājību. Ekosistēmas regulē dzīvībai svarīgus procesus, rada visu dzīvei nepieciešamo un nodrošina sabiedrībai iespēju gūt pieredzi dabā, ceļot un atpūsties.


EKOSISTĒMU PAKALPOJUMUS IEDALA TRĪS GRUPĀS:

apgādes jeb nodrošinājuma pakalpojumi sniedz cilvēkiem tiešus ieguvumus – pārtiku, dažādus materiālus, ūdeni;

regulācijas un atbalsta pakalpojumu pamatā ir pašu ekosistēmu uzturoši procesi, bet ieguvumus no tiem gūst arī cilvēki – skābekļa ražošana, augsnes veidošanās, barības vielu aprite, klimata un gaisa kvalitātes regulēšana, dabas katastrofu kontrole;

kultūras jeb nemateriālie pakalpojumi saistīti ar sabiedrības vajadzību pēc nemateriālām vērtībām – atpūta dabā, izziņa, iedvesma, veselības veicināšana.

“Cilvēku saimniekošanas izvēles ietekmē ekosistēmu sniegto pakalpojumu veidu un apjomu.”